Alfa europeAlfa Europe je organizace se sídlem v Nizozemsku, založená za účelem zachování a ochrany původního australského labradoodla. Alfa Europe dohlíží na transparentnost chovu a provozuje komplexní registrační systém. Vše je pod přísnou kontrolou, takže australský labradoodle má velmi dobrou šanci přežít roky jako čisté plemeno. Všechna štěňata a chovní psi mají vytvořený DNA profil pro spolehlivou identifikaci původu psa.

Jak víte, australští labradoodlové ještě nejsou uznáni FCI, proto jejich roli v tomto jedinečném plemeni hraje Alfa Europe. Alfa Europe vykonává kontrolu chovu a poskytuje komplexní a spolehlivé informace pro budoucí majitele australských labradoodlů a jejich nadšence.REGISTRACE AUTENTICKÉHO AUSTRALSKÉHO LABRADOODLA:


Australský labradoodle, který je registrován u ALFA-Europe, stejně jako jejich potomci vybraní pro chov budou zahrnuti do ALFA-Europe plemenné knihy. Ti jsou považováni jako autentický australský labradoodl – AES australský labradoodl. Jejich potomci budou registrováni pod jejich registračním číslem vrhu. Chovatelé australského labradoodla, kteří chovají s původními osvědčenými chovnými liniemi jsou vyzváni, aby své psy zaregistrovali. To je podmínkou pro registraci u ALFA-Europe.


REGISTRAČNÍ LOGO:


Od počátku dubna 2009 bylo každému AES australskému labradoodlovi přiděleno registrační logo, které musí chovatel umístit na webových stránkách nebo vedle fotky registrovaného psa. Kliknutím na toto logo budete automaticky přesměrováni na příslušnou registrační stránku psa registrovaného u ALFA-Europe. Tak si jednoduše můžete ověřit původ chovného psa. Pokud registrační číslo nemůžete v naši databázi najít, jedná se pravděpodobně o podvod. Pokud hledáte AES australského labradoodla, je nejbezpečnější jej hledat přímo v našem seznamu chovatelů.


O ZDRAVOTNÍM STAVU AES AUSTRALSKÉHO LABRADOODLA:


Stejně jako lidé i psi mohou trpět chorobami. ALFA-Europe vyvinula jednoduchý a spolehlivý způsob, jak udržet chovnou populaci zdravou, jak je to jen možné. Kromě přísných veterinárních požadavků (jedná z podmínek pro registraci psa) je nutné periodické osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro chovnou licenci chovného psa. Spolu s chovným certifikátem musí chovatel předložit platné zdravotní potvrzení chovného psa/ feny. V tomto případě je téměř nemožné chovat s nemocnými psy.